Category Archives: TEACHER TRAINING

യു.പി വിഭാഗം ഭാഷാ അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളഉടെ മോഡ്യൂളുുകളും അനുബന്ധ സമാഗ്രികളും

ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ


ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ

യറ്റ് പാലക്കാട്

ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ജോതിസ്സ് പ്രോജക്ട്

സമഗ്ര രക്ഷാകര്‍തൃ വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടി പരിശീലന മോഡ്യൂള്‍

തയ്യാറാക്കിയത്ഡോ .കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

ആമുഖം

ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഠനപുരോഗതി രക്ഷകര്‍ത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയുള്ള സമിതിയാണ് ക്ലാസ് പി ടി എ. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ഹാജര്‍, പഠനശേഷി, പഠനപുരോഗതി, കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം. വിദ്യാലയവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ഉറപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി ക്ലാസ് പി ടി എ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. കുട്ടിയും അധ്യാപകനും രക്ഷിതാവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി കുട്ടിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഊര്‍ജം പകരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പഠന പങ്കാളിയാകുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയായി ക്ലാസ് പി ടി എ അര്‍ത്ഥവത്താ കേണ്ടതുണ്ട്.കുട്ടിയുടെ പഠനത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് വലിയ പങ്കാണ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം സ്വഭാവ സവിശേഷതകള്‍,എന്നിവ വീട്ടില്‍ നിന്നുതന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ്.അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയും വളര്‍ച്ചയുമായിരിക്കും വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റം, ആഹാരരീതികള്‍, വീട്ടിലെ പഠനാന്തരീക്ഷം, എന്നിവ പഠനത്തെ ബാധി ക്കുന്നു. രക്ഷിതാക്കളുടെ സമഗ്രമായ മാറ്റത്തിന് നിരന്തരമായ പരിശീലനങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ് . ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനായി ഓങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യലയങ്ങളിലും രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു സമഗ്ര പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നു.

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

 • ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തല്‍ പ്രക്രിയ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടിയുടെ മികവും പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കി കുട്ടിയെ പഠനപുരോഗതിയിലേക്കു നയിക്കാന്‍ വേണ്ട പിന്തുണകള്‍ നല്‍കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുക.

 • ഗാര്‍ഹിക അന്തരീക്ഷം കുട്ടിയുടെ പഠനത്തില്‍ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറി യാനും കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പഠനാന്തീക്ഷം ഒരുക്കാനുള്ള ധാരണ നല്‍കാനും.

 • പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്ന മഹത്തായ പദ്ധതി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍.

സെഷന്‍ ഒന്ന് (10.30 മുതല്‍ 11.30 വരെ)

ലക്ഷ്യംഎന്താണ് പഠനനേട്ടം, അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍ എങ്ങനെ? കുട്ടിയുടെ മികവെന്ത്? പോരായ്മയെന്ത്? ഇനിയെങ്ങനെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കണം

പ്രക്രിയ

കൊട്ടിപ്പാടുന്നു മഴ!

നടവരമ്പത്തൊരു

കുട്ടിയുണ്ടതിന്‍കൈയില്‍

പുസ്തകം പൊതിച്ചോറും

കുടയായൊരു തൂശനിലയും

അതു കൊത്തിക്കുടയുന്നുവോ

മഴക്കാറ്റിന്റെ കാക്കക്കൂട്ടം

.എന്‍.വി

എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു കാല്‍ ഷീറ്റ് പേപ്പര്‍ നല്‍കുക . ചെറിയ സ്കെച്ച് പേന പാക്കറ്റ് ,ക്രയോണ്‍ എന്നിവ ക്ലാസ്സില്‍ കരുതണം. ചാര്‍ട്ടില്‍ എഴുതിയ ഈ കവിത വായിച്ച് കവിതയല്‍ പറഞ്ഞത് ചിത്രമാക്കി വരക്കാന്‍ പറയുക. (5 മിനുറ്റ്) ആശയത്തോട് അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം എല്ലാവരേയും കാണിക്കുന്നു. അധ്യാപിക കവിത ചൊല്ലുന്നു. കാക്കക്കൂട്ടം എന്താണ്? കുട്ടിയുടെ കുടയുടെ പ്രത്യേകത, കൊത്തിക്കുടയുന്നരീതി? ലഘുചര്‍ച്ച.

മഴയെക്കുറിച്ച് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങള്‍ പറയാനുണ്ടാകും. ഒഎന്‍.വി ക്ക് ഉണ്ടായ കാഴ്ചയാണ് കവിതയിലെ പ്രമേയം

എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് അനുഭവമാണ് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്?

മോഡ്യൂളും പ്രസന്റേഷനും ഡൌണ്‍ ലോഡു ചെയ്യാംക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ മോഡ്യൂള്‍ & പ്രസന്റേഷന്‍

Advertisements

ഡി.എഡ് കലാമേള


ഡി.എഡ് കലാമേള

 

ചെര്‍പുളശ്ശേരി ഐഡിയല്‍ ഐ.ടി.ഇ യില്‍ വെച്ചു നടന്ന 2017 -18 വര്‍ഷത്തെ ഡി.എഡ് കലാമേളയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും പാലക്കാട് ഡയറ്റ് കലാകിരീടം നേടി. 98 പോയിന്റോടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനക്കാരായ കരുണ ഐ.ടി യേക്കാള്‍ ഏറെ മുന്നിലെത്തിയാണ് കിരീടം നിലനിര്‍ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ കലാമേളയില്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ സംഘഗാനത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാട് ഡയറ്റ് നേടിയരുന്നു.

 

 

ഡി.എഡ് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ്


ഡി.എഡ് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ്

പാലക്കാട് ഡയറ്റിലെ ഡി.എഡ് മൂന്നാമത് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങ് 22/7/2017 ന് ഡയറ്റ് പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്നു. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാല മുന്‍സെനറ്റ് അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ .ടി.കെ നാരായണ ദാസ് ബിരുദദാന പ്രഭാഷണം നടത്തി.ആനക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിന്ധു രവീന്ദ്രകുമാര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ വത്സല വിശ്വനാഥ് തദവസരത്തില്‍ സന്നിഹിതയായിരുന്നു.

ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ലക്ചറര്‍മാരായ ഡോ രാമചന്ദ്രന്‍, നിഷ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. നേരത്തെ വര്‍ക് എക്സ്പീരിയന്‍സ് ക്യാമ്പില്‍ വെച്ച് സുബിന്‍ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിര‍മ്മിച്ച ബിരുദത്തൊപ്പി വച്ചാണ് കുട്ടികള്‍ ബിരുദ സര്‍ട്ടീഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.സര്‍ട്ടീഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങിയശേഷം കുട്ടികള്‍ ബിരുദ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

 

 

 

 

ജൂണിലെ സി.പി.ടി.എ


ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ മോഡ്യൂള്‍

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

( സ്വാമിനാഥ വിദ്യാലയത്തിന് തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയത്)

കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുത്തന്‍ ഉണര്‍വ്വുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഗവര്‍മ്മെന്റ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം,ഹരിത കേരളം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ഇത്തരം ഇടപെലുകളുടെ ഫലമായി കേരളത്തില്‍ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു.പൊതു വിദ്യാലങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കള്‍ വിശ്വാസ ത്തിലെടുക്കുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ഈ വിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്താനും , അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ നിറവേറ്റാനും ഇനി ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള നടപടികള്‍ നാം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

സെഷന്‍ ഒന്ന് -20 മിനുറ്റ്

പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഫല വിശകലനം

പ്രീ ടെസ്റ്റില്‍ ഉന്നയിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പഠന നേട്ടങ്ങള്‍, അതില്‍ കുട്ടിയുടെ പ്രകടനം ഇവ വെച്ച് ഒരു ലഘു അവതരണം നടത്തണം

ഉദാ

വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന പഠന നേട്ടം ഉറപ്പു വരുത്താന്‍ രണ്ടു പ്രവര്‍ത്തനം നല്‍കി 1) കുളത്തിലെ മീനുകള്‍ എന്ന കഥ വായിക്കാന്‍ നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് കഥ വായിച്ച് ആശയങ്ങള്‍ നേടിയോ എന്നറിയാന്‍ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ നല്‍കി.കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഉത്തരം സ്വയം എഴുതിച്ചു.

2) വയലിന്റെ വിവരണം വായിക്കാന്‍ നല്‍കി ആശയങ്ങള്‍ ക്രമം തെറ്റിച്ച് 4 വാക്യം നല്‍കി .വായിക്കാന്‍ അറിഞ്ഞാല്‍ ക്രമത്തിലാക്കാന്‍ പറ്റുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണത്.

3) ഒരു പദ സൂര്യന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് മൂന്നാമത് നല്‍കിയത്.ഇത് വീടിന്റെ വിവരണത്തില്‍ നിന്നും പദങ്ങള്‍ വായിച്ചെടുത്ത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പദങ്ങള്‍ വായിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? എന്നാണ് ഇതിലൂടെ അറിയുക

എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍

ഒന്നാമത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ശരിയായ ഉത്തരം തെറ്റു കൂടാതെ എഴുതിയവര്‍– 45 ല്‍ 20പേര്‍

അതായത് ഇവര്‍ക്ക് നല്ല രീതിയില്‍ വായിക്കാനും ആശയം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്

എന്നാല്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പിറകിലാണെങ്കിലും ക്രമപ്പെടുത്താന്‍ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ അറിയാം. ഏറെക്കുറെ ആശയങ്ങളും കണ്ടത്താനാവും എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ മായ രീതിയില്‍ ഇല്ല. ഇവര്‍-45 ല്‍ 9 പേര്‍ ഈ തരക്കാരാണ്.

പദങ്ങള്‍ വായിക്കാനും തെറ്റാതെ എഴുതാനും കഴിഞ്ഞവര്‍– 45 ല്‍ 6 പേര്‍

ചിഹ്നം,ദീര്‍ഘം,പുള്ളികള്‍ ഇവ തെറ്റിച്ച് ആശയം വ്യക്തമായി എഴുതാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍– 45/4

അക്ഷരം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കാതെ, എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളുംതെറ്റിച്ചും എഴുതുന്നവരും തീരെ എഴുതാത്ത വരും– 45/6 അതായത് 20 ,ഗ്രേഡ് 9 ബി ഗ്രേഡ്, 6 സി ഗ്രേഡ്, 4 ഡി ഗ്രേഡ്, 6 ഇ ഗ്രേഡ്

25 പേരെ ആദ്യ 20 പേരുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തലാണ് ലക്ഷ്യം

സെഷന്‍ 2 20 മിനുറ്റ്

ഇതിന്നായി വരാന്‍ പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ നല്‍കുന്ന പഠനനേട്ടങ്ങള്‍അവക്കു നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഉദാ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റില്‍ ഭാഷയില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വായനക്കു നല്‍കുന്നു.വിശദാംശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.അനുബന്ധം)

ഇതില്‍ കുട്ടിയെ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെ സഹായിക്കണം

 1. വീട്ടില്‍ വന്നാല്‍ സ്കളില്‍ അന്നു പഠിച്ചതെന്തൊക്കെയെന്നു ചോദിക്കുക

 2. നാളേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ളഎഴുതാനുള്ളവ എന്തെന്ന് ചോദിക്കുക .കുട്ടി ഒന്നു മില്ല എന്നു പറയുന്നത് മാത്രം പരിഗണിക്കരുത്.വേണമെങ്കില്‍ അധ്യാപിക ,അടുത്ത കൂട്ടുകാരന്‍ /കൂട്ടുകാരി എന്നിവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാം

 3. പഠന സമയം കൃത്യതപ്പെടുത്തുക. 7 മുതല്‍ 8.30 വരെ പുസ്തകം വായന,നാളേക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക.ഈ സമയം ടി.വി കാണാന്‍ അനുവദിക്കരുത്.നിങ്ങളും അതു പാലിക്കുക

 4. ……..ഇതുപോലെ പ്രസക്തമായവ

സെഷന്‍ 3

എന്താണ് പൊതു വിദ്യഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ മാറ്റം വിദ്യലയത്തില്‍ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശദമാക്കുക

ഉദാ

 1. പരീക്ഷ പരിഷ്കരിക്കുംചോദ്യബാങ്ക്, രൂപീകരിക്കല്‍,എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ 50% ഉയര്‍ന്ന നിലവാര ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവും മത്സരപ്പരീക്ഷകളെ നേരിടാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍.കുട്ടിക്ക് ഓപ്ഷന്‍ ലഭിക്കും കുറച്ചു ചോദ്യം സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

 2. ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും ഹൈ ടെക് സ്കൂള്‍, കമ്പൂട്ടര്‍ പാഠങ്ങള്‍ മുതലാ യവ ലഭ്യമാകും

 3. ഉച്ചഭക്ഷണം നല്ല രീതിയില്‍ ലഭ്യാമാകും ,യൂണിഫോം,ബുക്ക് എന്നിവ സമയബന്ധിത മായി ലഭിക്കും.

 4. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ ഐ.ടി പഠനം നടത്തും.

  മോഡ്യൂളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും E_Supporting Material_Malayala ഇവിടെ നിന്നും ഡൌണ്‍ ലോഡുചെയ്യാം

വായനാ പക്ഷാചരണം


ജൂണ്‍ 19 വായനാദിനം

വായനാവാരം വായനാസാമഗ്രി

(തയ്യറാക്കിയത് ഡയറ്റ് (പി.എസ്.ടി.)പാലക്കാട്)

അവധിക്കാല അധ്യാപക പിന്തുണാ പരിപാടിയില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത ഒരു ഊന്നല്‍ മേഖലയായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ വായനാ പോഷണപരിപാടി. ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും പാ‍ഠ്യപദ്ധതിക്കും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അനുപൂരകമായി കുട്ടി വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ലൈബ്രറി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഭാഷാധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ധാരണയാണ്.സ്കൂള്‍ തനതു ഫണ്ടുകളും, ബാങ്കുകള്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍, ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയും ,പൂര്‍വ്വ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും സമീപിച്ചും ഇതിനുവേണ്ട അധിക പുസ്തകങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണം.ഈ വര്‍ഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വായനക്കൂട്ടം എഴുത്തുകൂട്ടം പ്രോജക്ടും, സര്‍വ്വ ശിക്ഷഅഭിയാന്‍ പദ്ധതിയായ വായനാവസന്തവും വായനാ വ്യാപന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. ആശയഗ്രഹണ വായനയുടെപ്രതിഫലനങ്ങളാണ്,വായിച്ച ആശയങ്ങളെ മറ്റു രീതികളില്‍ പുനരാവിഷ്കരിക്കല്‍,വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കല്‍, വായിച്ച വസ്തുതകളെ സംഗ്രഹിച്ചു പറയല്‍, വായനാനുഭവത്തെ വിപുലീകരിക്കല്‍,വായനാനുഭവത്തെ ചിത്രീകരിക്കല്‍,വായനയെ മുന്‍ വായനാനുഭവു മായി താരതമ്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവ. വായന അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണമാവുന്നത് വായനാനുഭവത്തെ പുനരുപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്.വായനയെ വിലയിരുത്താനും ഇതിലേതെങ്കിലും തന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജൂണ്‍ പത്തൊമ്പതിന് പി.എന്‍ പണിക്കര്‍ ദിനത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന വായന വര്‍ഷം മുഴുവനും നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നതും, തുടര്‍ന്ന് വായന ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം.. ഇതിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്

 1. വായനാ പക്ഷാചരണകാലത്ത് എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും പൊതുവായി നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 2. ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളില്‍ അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടല്‍ വഴി നടക്കേണ്ടവ

 3. വീട് ,ലൈബ്ര റികള്‍ എന്നിങ്ങനെ വായനാ തുടര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

 4. വായനാ വാരത്തില്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും പൊതുവായി നടക്കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • വായനാദിനം പി.എൻ. പണിക്കർ അനുസ്മരണം

പൊതുവായില്‍ നാരായണ പണിക്കര്‍ എന്ന ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവര്‍ത്തകനെ അടുത്തറിയുക എന്ന ഈ പ്രവര്‍ത്തനം എല്ലാ വിദ്യാലയത്തിലും അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി നടത്താവു ന്നതാണ്.പ്രധാനാധ്യാപകനോ ,സഹാധ്യാപകര്‍ക്കോ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്താം . ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പ് റഫറന്‍സിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം (അധികവായനക്ക് അനുബന്ധം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽനീലമ്പേരൂരിൽഗോവിന്ദപിള്ളയുടെയും ജാനകിയമ്മയുടെയും മകനായി 1909 മാർച്ച് 1 തീയതി പുതുവായിൽ നാരായണ പണിക്കർ ജനിച്ചു. അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു.1995 ജൂണ്‍ 19 ന് അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.1926 ൽ അദ്ദേഹം തൻറെ ജന്മനാട്ടിൽ സനാതനധർമ്മംഎന്ന വായനശാല സ്ഥാപിച്ചു ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹോരാത്രമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥശാലകളെ സംഘത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.ഗ്രന്ഥശാല ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും കേരളത്തിലുണ്ടാവരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. 1970ല്‍ പാറശ്ശാല മുതല്‍ കാസര്‍കോഡ് വരെ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാല്‍നടയായി നടത്തിയ സാംസ്‌കാരിക ജാഥ കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകളിലോന്നാണ്. ‘വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക’ എന്നായിരുന്നു ജാഥയുടെ മുദ്രാവാക്യംഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ, കാൻഫെഡിന്റെ സ്ഥാപകൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ മലയാളത്തിനു നൽകി. പിന്നീട്കേരള നിയമസഭഅംഗീകരിച്ചകേരള പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറീസ് ആക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു.1977 ൽ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. അതുവരെ ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻറെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർ ആദരവോടെ പണിക്കർസാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൻറെ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഗ്രന്ഥശാലാസംഘത്തിൻറെ ആരും അല്ലാതായിത്തീരുകയും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനം (കേരള അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി)രൂപവത്കരിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകനായി മാറുകയും ചെയ്തു.1996 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്ത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരള സർക്കാരും മലയാളികളും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 വായനദിനമായി ആചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം വായനവാരമായും ആചരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും വായനാദിനം പുസ്തകദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകവായനാദിനം ഏപ്രിൽ 23 [ UNESCO] ആണ്.

 • വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക്വായനാക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം.

വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്കൂൾ തല യോഗംപ്രഭാഷണം ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തൽ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒന്ന് :The Book Thief – is a novel by Australian author Markus Zusak. First published in 2005, the book won several awards and was listed o The New York Times Best Seller list for 375 weeks.

 • ലൈബ്രറി കാണൽ/വായനശാലാ സന്ദര്‍ശനം

  സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയോ അടുത്തുള്ള ഒരു വായനശാലയോ കാണൽ.വിവിധ ഇനം പുസ്തകങ്ങൾ, വിവിധ ഭാഷാപുസ്തകങ്ങൾ , പത്രമാസികകൾ, പുസ്തകം അടുക്കിവെക്കുന്ന രീതി, വായനാ ഇടങ്ങൾ , മാധ്യമങ്ങൾ പത്രം പുസ്തകം മോണിറ്റർ ബുക്ക്റീഡേർസ് … എന്നിവ പരിചയപ്പെടണം. ലൈബ്രറിയില്‍ മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് എടുക്കല്‍. ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തില്‍ കഴിയുന്നത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് കുറിച്ചെടുക്കണം. ഇത് പിന്നീട് സാഹിത്യ ശാഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വര്‍ഗീകരിക്കാനോ ക്വിസ്സ് പോലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കോ ഉപയോഗിക്കാം.

 • എഴുത്തുകാരെ അറിയാം

  സാഹിത്യകാരന്മാരേയും,നല്ല വായനക്കാരേയും വിദ്യലയങ്ങളിലേക്കു ക്ഷണിക്കാം.അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്ന സംവാദങ്ങളും ചര്‍ച്ചയും നടത്താം.അവരുടെ കൃതികള്‍ വായിച്ചുള്ള വായനാചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിക്കാം.

 • പുസ്തകമേള

  ഹൈസ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ ഒരു പുസ്തകമേള സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ മുന്‍കൈഎടുക്കണം.ഈ മേളയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ സമീപത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ,വാങ്ങാന്‍ അവസരം നല്‍കാം.ചില രക്ഷിതാക്കള്‍, സ്പോണ്‍സര്‍മാര്‍ എന്നിവരെ വിദ്യാലയത്തിന് പുസ്തക കിറ്റ് സമ്മാനിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കണം.

 • ശ്രാവ്യവായന

  സ്കൂൾ അസ്ംബ്ലി കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനുട്ട് ശ്രാവ്യവായന [ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ക്ലാസിലോ സൗകര്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലോ മാറിയിരുന്നു ഒറ്റക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം ഉറക്കെ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കൽ . ഒരു ദിവസം ആദ്യം 3-4 പേജിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ വായനാവേഗം കൂടുന്നത് കാണാം . വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒറ്റവരിക്കുറിപ്പുകൾ വായനാ കാർഡിൽ എഴുതൽ വർഷം മുഴുവൻ ഇടതടവില്ലാത്ത 10 മിനുട്ട് വായന .

 • ലൈബ്രറികാര്‍ഡ്/ കാറ്റലോഗ് കാര്‍ഡ്

  ഓരോ കുട്ടിയും മൂന്ന് കാറ്റലോഗ് കാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കണം.ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് അത് മറ്റോരാള്‍ക്ക് വായനക്ക് ശുപാര്‍ശചെയ്യാന്‍ തക്ക വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്‍ഡ് ആണ് നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടത്.ഇതില്‍ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടണം

  hmbn-¨-Imew

a\-Ên X§n-\n¡p¶ Hcp hm¡v-þ-hmIyw

hmb-\- hgn a\-Ên X§n \n¡p¶ Hcp Nn{Xw

]pkvX-I-¯nse Gähpw ià-\mb IYm-]m{Xw/ZpÀº-e-\mb IYm-]m{Xw

cN-\-bpsS kmwkvIm-cnI ]cn-kcw/kmaq-ly-]-cn-kcw

]pkvXIw hmbn-¡-W-sa¶v asäm-cm-tfmSv ip]mÀi sN¿p-sa-¦n þ ImcWw

 • ആര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാം

  ചാര്‍ട്ടില്‍ ഒരു വായനാ സാമഗ്രി (കഥ ,കവിത, വിവരണം എന്നിങ്ങനെ ഏതുമാകാം) എഴുതി ത്തൂക്കുന്നു..കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കനായി മൂന്ന് നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അതിനു ചുവടെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കുട്ടിക്ക് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് പ്രവര്‍ത്തനമോ ചെയ്യാന്‍ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവര്‍ത്തനമോ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലഘുകവിത നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ ആദ്യചോദ്യം എല്ലാവര്‍ക്കും എഴുതാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്കോ വരിയോ ഉത്തരമായി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാകാം.അവസാന പ്രവര്‍ത്തനം ഒരാസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യറാക്കലുമാകാം.

2-ക്ലാസ്സില്‍ നടത്താവുന്ന വായനാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വായനാകേളികളും

ധാരാളം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.ക്ലാസ്സും വ്യത്യസ്ത , നിലവാരക്കാരായ കുട്ടികളേയും പരിഗണിച്ച് വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വൈവിധ്യം വരുത്താനാണ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. ക്ലാസ്സിലെ ആവശ്യത്തിനും താല്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അധ്യാപികക്കുണ്ട്

 1. പുസ്തകപപേരുകളിഒരേ അക്ഷരത്തില്‍ പേരു തുടങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്ര പറയാം? അക്ഷരം പറയുമ്പോള്‍ ആ അക്ഷരത്തില്‍ പേര് തുടങ്ങുന്ന പുസ്തകപ്പര് പറയല്‍ ഉദാഹരണംകയര്‍, കന്നിക്കൊയ്ത്ത്, കവിയുടെ കാല്പാടുകള്‍

 2. പുസ്തകം എഴുത്തുകാരന്‍ഒരാള്‍ പുസ്തകപ്പേരു പറയണം മറ്റേയാള്‍ എഴുതിയ ആളുടെ പേരും

 3. പുസ്തകത്തില്‍ വാക്ക്/വാക്യം,/ കണ്ടെത്തല്‍കളി

 4. വായനാപോലീസ് കളി ഒരാള്‍ പുസ്തകത്തിലെ ഒരാശയം പറയുന്നു .മറ്റേയാള്‍ ആ ആശയം ഏത് പേജിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം

 5. പുസ്തകക്വിസ്സ്പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം .വായനക്കാരന്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിപ്പറയണം

 6. പോസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണംഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പോസ്റ്റര്‍

 7. പുസ്തക ഡയറിപുസ്തകം വായിച്ചതിന്റെ അനുഭവം ഡയറിയില്‍ കുറിക്കല്‍

 8. കഥാപാത്രവുമായി അഭിമുഖംവായിച്ച കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് അഭിമുഖം നടത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ കഥയിലെ കഥാപാത്രമായി വരുന്നവരോട് ചോദിക്കുകഉദാ ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന നോവല്‍ കഥയിലെ പാത്തുമ്മ,കൊച്ചുണ്ണി, ഖദീജ, അബ്ദുൽ ഖാദര്‍, ഹനീഫ എന്നിവരായി വേഷം കെട്ടിയെത്തുന്നവരോട് വായനക്കാര്‍ക്ക് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം.അവര്‍ കഥയുടെ ഗതി എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാം.

 9. ചങ്ങല വായന തുടര്‍ച്ചയായി എല്ലാവരും മാറിമാറി വായിക്കല്‍

 10. കാവ്യകേളിപുസ്തക സഹായത്തോടെ കാവ്യകേളി നടത്തല്‍

 11. കഥാകഥനംവായിച്ച കഥകള്‍ ശ്രവണമധുരമായി അവതരിപ്പിക്കല്‍

 12. മാറ്റാം മറിക്കാംകഥയെ കവിതയാക്കാം, നാടകമാക്കാം,കഥാപ്രസംഗമാക്കാം,തിരക്കഥയാക്കാം കവിതയെ തിരിച്ചും

 13. കഥ ചിത്രീകരിക്കാംകഥ ചിത്രരൂപത്തിലാക്കല്‍

 14. കഥാ പൂരണം,കവിതാ പൂരണംചില ഭാഗങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച യെഴുതല്‍

 15. വായനാസംഗ്രഹംവായിച്ചതിന്റെ സംഗ്രഹം എഴുതി അവതരിപ്പിക്കല്‍

 16. ആശയവിപുലനംവായിച്ച രചനയിലെ ചില വരികള്‍ വിപുലനം നടത്തി വിശദമാക്കല്‍

 17. കഥയില്‍ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തല്‍

 18. മറ്റുഭാഷകളിലെ കഥ കവിത തര്‍ജ്ജമചെയ്തുനോക്കല്‍ (ഹിന്ദി,ഇംഗ്ലീഷ്,അറബിക്,സംസ്കൃതം,ഉറുദു)

 19. സമാനകഥ,കവിത കണ്ടെത്തല്‍കളി

 20. കഥക്കും കവിതക്കും ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യറാക്കല്‍

 21. തലക്കെട്ടുമാറ്റിനോക്കല്‍വായിച്ച കഥയുടേയോ കവിതയുടേയോ തലക്കെട്ടുമാറ്റിനോക്കല്‍

 22. പത്രക്വിസ്സ് പത്രം വായിച്ച് അതില്‍ നിന്നും ക്വിസ്സ് നടത്തല്‍

 23. പത്രവാര്‍ത്തസംവാദം വിവിധ പത്രങ്ങളുടെ ആദ്യപേജ് താരതമ്യം

 24. വായനാനാടകംറേഡിയോ നാടകം പോല ശബ്ദനാടകങ്ങള്‍ (നാടകം വായിച്ചവതരിപ്പിക്കല്‍‌)

വായനാ തുടര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ലൈബ്രറിആരംഭിക്കൽ വീട്ടിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കൽ, ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കൽ മെല്ലെമെല്ലെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ, സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം മൊബൈലിൽ / ടാബിൽ ഒരു വായനശാല ആരംഭിക്കൽ / നെറ്റ് ഇ ബുക്ക്സ് ഇ ബുക്ക് റീഡർ എന്നിവ ഡൗൺലോഡ്ചെയ്ത്പരിചയിക്കൽ

പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ അധ്യാപക പരിശീലനം


പരിവര്‍ത്തനോന്മുഖ അധ്യാപക പരിശീലനം

അവധിക്കാല അധ്യാപക  പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ വിവിധ മെറ്റീരിയലുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.തുടര്‍ പരിശീലനങ്ങളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗസാധ്യതകള്‍  പരിശോധിക്കാനും സഹായകമാവും.

അവനവന്റെ ഇടം

ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റേയും സ്ഥലനാമം  ചരിത്രം,ഐതിഹ്യം,ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ സവിശേഷത,പുരാണകഥകള്‍ എന്നിവയുമായി  ബന്ധപ്പെടുത്തി രൂപംകൊണ്ടതാവാം.അത്തരം കഥകള്‍ ഐതിഹ്യം എന്നിവ എഴുതാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതില്‍ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടഇടങ്ങള്‍ കഥകള്‍ എന്ന പതിപ്പിന്റെ  ചില പേജുകളും ഇതിന്നായി  അക്കര യു.പി സ്കളിലെ അധ്യാപകനായ വിനോദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ വരച്ച മുഖചിത്രവും

സ്ഥലനാമ കഥാ പതിപ്പ്

അജയന്‍ തന്റെ സ്ഥലനാമകഥ വിവിരിക്കുന്നു

അജയന്‍ തന്റെ സ്ഥലനാമകഥ വിവിരിക്കുന്നു

ചിത്ര പുസ്തകം മുഖചിത്രം -വരച്ചത് വിനോദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ അക്കര എച്ച് .കെ യു.പി.എസ്

DSC03081

Teaching manual (അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ രൂപപ്പെട്ടത്)

DSC03082 DSC03083DSC03084DSC03085DSC03086DSC03087DSC03088DSC03089DSC03090DSC03091

Teaching manual 2

DSC03092DSC03093DSC03094DSC03095

Teaching Manual 3

DSC03096DSC03097DSC03098DSC03099DSC03100DSC03101

പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡി.ആര്‍.ജി പരിശീലനത്തില്‍ കാവ്യ സമീക്ഷ എന്ന സെഷന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കല്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വായനാ മെറ്റീരിയലുകള്‍.ഒരു കവിയെ ആഴത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും  ഇതിന്റെ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ സാധ്യമായി

സച്ചിദാനന്ദന്റെ കാവ്യലോകം 

അധ്യാപക പരിശീലനം


അധ്യാപക പരിശീലനം മോഡ്യൂള്‍

ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തെ ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനത്തിനുള്ള മോഡ്യൂള്‍ ഇത്തവണ ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത്.ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എഴുത്തും കണക്കും എന്ന പ്രോജക്ടിനു് സഹായകമാവുംവിധം അധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ ഒരു സെഷന്‍ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.ക്ലാസ്സിലെ വിവിധ നിലവാരക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നതിനും  ഭാഷയിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ഈ സെഷനിലൂടെ ലക്ഷ്യ മിട്ടിരുന്നു.ഈ മാസത്തെ പരിശീലനത്തില്‍ കുറെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് വിവിധകാരണങ്ങളാല്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.അവര്‍ക്ക് വിദൂര രീതിയില്‍ ആ ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.മോഡ്യൂളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 

യു.പി മലയാളം മോഡ്യൂള്‍ UPMAL MOD

എഴുത്തുക്കൂട്ടം മോഡ്യൂള്‍ Mal EZHUTHUMODULE(1)

പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം


ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം

ഒക്ടോബര്‍ 2012

ആമുഖം

ടേം മൂല്യ നിര്‍ണയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന നിലയില്‍ കാണണം. സ്റ്റുഡന്‍സ് ഇവാല്വേഷന്‍ പ്രൊഫൈല്‍ പൂരിപ്പിക്കല്‍ എന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിനപ്പുറം പരീക്ഷക്ക് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച സ്കോര്‍,ചോദ്യപേപ്പര്‍, കുട്ടിയുടെ ഉത്തരക്കടലാസ്സ് ഗ്രേഡിങ്ങ് സൂചകങ്ങള്‍ എന്നിവ സൂഷ്മ വിശകലനം നടത്തി ഓരോ അധ്യാപികയും/അധ്യാപകനും തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആ വിഷയത്തില്‍ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയണം.ആ മേഖലയില്‍ താന്‍ നല്‍കിയ അനുഭവങ്ങള്‍ ,ഉപയോഗിച്ച പഠന സാമഗ്രികള്‍ ,നടന്നപ്രക്രിയകള്‍ എന്നിവ കൂടി പരിഗണിക്കണം.കുട്ടിക്ക് പ്രയാസം നേരിട്ട മേഖലകളില്‍ ഇനി വരുന്ന യൂണിറ്റുകളില്‍ എങ്ങനെ പരിഹാര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്താമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ അധ്യാപകരും പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസംഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയും.

എല്ലാ സബ് ജില്ലയിലും ഒരു പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും. ഇത്തവണത്തെ പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനത്തില്‍ ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് നിലവിലെ അവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ ഓരോ വിദ്യാലയവും ഇനി എന്തുചെയ്യണം എന്ന ചര്‍ച്ച എസ്.ആര്‍.ജി യോഗത്തില്‍ നയിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ ആശയരൂപീകരണം ഒന്നാമത്തെ സെഷനില്‍ നടക്കണം.

സെഷന്‍ ഒന്ന്

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

  1. ടേം മൂല്യനിര്‍ണയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് അക്കാദമിക നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകള്‍ നടത്താന്‍ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍.

  2. അക്കാദമിക മികവിനായി എസ്.ആര്‍.ജി ചര്‍ച്ചകളെ നയിക്കാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കാന്‍

  3. എസ്.ആര്‍.ജി യുടെ തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനമായി സ്കൂളിന്റെ തനതു പ്രവര്‍ത്തന മാര്‍ഗരേഖയും പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതികളും നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ധാരണയുണ്ടാക്കാന്‍.

  4. സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ചില സൂചകങ്ങലുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ധാരണയുണ്ടാക്കാന്‍

പ്രക്രിയ

അതാത് സബ്ജില്ലയിലെ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരക്കടലാസ്സിലെ ഏറ്റവും ഗുണാത്മകമായ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രകടനം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ചോദ്യവും കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണവും

 പരിശീലന മോഡ്യൂള്‍ PDF

പ്രധാനാധ്യാപക പരശീലനം


 പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം -2012 സെപ്തംബര്‍

സെപ്തംബര്‍ മാസത്തെ പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം 11 മുതല്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എഡുക്കേഷണല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ അവലോകനയോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച മോഡ്യൂള്‍ പ്രകാരം പ്രധാനമായും 4 സെഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. സബ് ജില്ലയിലെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലോകനം,സ്കൂള്‍ തല നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കല്‍,സംസ്ഥാനത്തും ജില്ലയിലും നടക്കുന്ന പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണവും അവ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ വഹിക്കേണ്ട പങ്കും ചര്‍ച്ച.വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എസ്.എസ്.എ ഡയറ്റ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തന്മാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക.അവയില്‍ സ്വയവും സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍വ്വഹിക്കാനുള്ള റോള്‍ തിരിച്ചറിയുക ,കലണ്ടര്‍ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മോഡ്യൂളുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം

സെപ്തംബര്‍ 2012

സെഷന്‍ ഒന്ന്അവലോകനം

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

 1. സബ് ജില്ല യില്‍ നടന്ന പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതില്‍ സ്വന്തം പങ്കും വിദ്യലയത്തിന്റെ ഇടപെടലും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന്.

 2. തന്റെ വിദ്യാലയം ഏറ്റെടുത്ത തനതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മാതൃകയാകും വിധം അവതരിപ്പിക്കാന്‍

RTEയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളില്‍ നടപ്പാക്കിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

NUMATS പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതിനകം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ അക്കാദമിക പഠനം ഇതിനകം ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനം

ശുചിത്വ വിദ്യാലയം ,ഭൗതി സാഹചര്യമാറ്റം എന്നിവക്കായി ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനം

സ്കൂളിന്റെ തനതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (STEPഉള്‍പ്പെടെ)

സെഷന്‍ രണ്ട്

പൊതുവായി നല്‍കേണ്ട പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിശദീകരണം

ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

 1. സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സ്വന്തം സബ് ജില്ലയിലുംനടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരി ക്കുന്ന പൊതുവായ പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഈ പരിപാടി കളില്‍ തന്റെ റോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ധാരണ നേടുന്നതിനും.

ശിക്ഷാ കാ ഹക് അഭിയാന്‍

നൂമാറ്റ്സ്

ടേം ഇവാല്വേഷനും അക്കാദമിക പഠനവും

(ഫോര്‍മാറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തണം)

നിയോജകമണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരി പാടികള്‍ (ഒറ്റപ്പാലത്തെ CRC പരിശീലനം തൃത്താലയിലെ വിവരശേഖരണ പ്രവര്‍ത്തനം)

ഡിസ്റ്റന്‍സ് മോഡ് രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം

മിഡ് ടേം ഇവാല്വേഷന്‍ (വിജയശ്രീ)

പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

പരിപാടിയിലൂടെ എത്തിക്കേണ്ട ആശയങ്ങള്‍

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രധാനാധ്യാപിക എന്ന നിലക്ക് വഹിക്കേണ്ട റോള്‍

സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

മോഡ്യൂള്‍

അക്കാദമിക പഠനം ക്രോഡീകരണ ഫോര്‍മാറ്റ്

പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം ആഗസ്റ്റ്


ഡയറ്റ് പാലക്കാട്

പ്രധാനാധ്യാപക ശാക്തീകരണം ആഗസ്റ്റ് 2012

മോഡ്യൂള്‍

അക്കാദമിക പഠനം ഫോര്‍മാറ്റ്

ഗുണനിലവാര പഠനം പ്രസന്റേഷന്‍

പ്രധാനാധ്യാപക പരിശീലനം മോഡ്യൂള്‍ ആഗസ്റ്റ്12

ഒന്നാം ടേമിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രധാനാധ്യാപക കോണ്‍ഫറന്‍സ് നടക്കുന്നത്.

ഒരു ടേമില്‍ സ്കൂളില്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലും തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തന സാധ്യാതകളും ഈ പരിശീലനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടണം.

സെഷന്‍ 1 ജൂലായ് മാസത്തെ പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവലോകനം

ക്ലാസ്സ് മോണിറ്ററിങ്ങ് കണ്ടെത്തലുകള്‍ അവതരണം

സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ നടത്തിയ നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവതരണം.

 • ഗുണനിലവാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളവ

 • പിന്നോക്കക്കാരെ പരിഗണിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • ലാബ് ലൈബ്രറി ശാക്തീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗം

സംയുക്ത സന്ദര്‍ശനം,..ഒ ബി.പി.ഒ ട്രെയ്നര്‍ എന്നിവരുടെ സ്കൂള്‍ സന്ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തി യ ഗുണപരമായ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അവതരണം.

സെഷന്‍ 2 ഗുണനിലവാരത്തിലേക്ക്

ടേം മൂല്യ നിര്‍ണയങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം മാര്‍ക്കു നല്‍കി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതാണോഅത്?അതോ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിലെ പ്രകടനം വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോ കുട്ടിയും നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങള്‍ മറികടക്കാന്‍ നമുക്കെന്തുചെയ്യാനാവും എന്ന അന്വേഷണമാണോ വേണ്ടത്?

 • ഒറ്റപ്പാലം ബേസ് ലൈന്‍ സ്റ്റഡി റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസക്തഭാഗം കാണിക്കുന്നു.

 • ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ഓരോ അധ്യാപികയും സ്വന്തം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ?

 • എല്ലാ വിഷയത്തിലും വേണ്ടതുണ്ടോ?

 • എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നടക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

 • തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനം എന്താണ്?

 • സബ് ജില്ല യില്‍ ആകെ ചില മേഖലകളില്‍ പ്രയസം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കാം?

ചര്‍ച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന ധാരണയിലെത്തുന്നു

എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഓരോ ക്ലാസ്സിലേയും കുട്ടിയുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തി തുടര്‍ സഹായ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.നാല് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളില്‍ ഇത്തവണ പ്രത്യേകം പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കാം.സാമ്പിള്‍ എന്ന നിലക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നും നാം ഉത്തരക്കടലാസ്സുകള്‍ സൂഷ്മ വിശകലനം നടത്തി പ്രത്യേകം പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കും.കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്കനുസരിച്ച് തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സബ് ജില്ലാ തലത്തില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യും.(നേരത്തെ നടത്താറുള്ള ക്വാളിറ്റി ട്രാക്കിങ്ങ് പ്രവര്‍ത്തനം കുറെക്കൂടി സൂഷ്മമായി ചെയ്യുന്നു)

സെഷന്‍ 3 സ്കൂളുകളില്‍ നടക്കേണ്ട പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

സ്റ്റെപ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ഡിസ്റ്റന്‍സ് മോഡ് പരിശീലനം

നൂമാറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനം

ഗണിതവര്‍‍ഷപ്രവര്‍ത്തനം

വായനാക്കൂട്ടം എഴുത്തുകൂട്ടം

വിശദീകരണം ചര്‍ച്ച

സെഷന്‍ 4

കലണ്ടര്‍ ദിനാചരണങ്ങള്‍